درخواست نمایندگی

همکار گرامی؛ به منظور اخذ نمایندگی فروش از شرکت اکمی ابتدا فرم زیر را تکمیل نموده و درخواست نمایندگی خود را در سامانه نمایندگان فروش شرکت اکمی ثبت نمایید. جهت ادامه فرایند اخذ نمایندگی همکاران ما پس از بررسی اطلاعات ارسالی با شما تماس خواهند گرفت .

 


مشخصات فروشگاه:

درصورتی که دارای انبار هستید، مساحت انبار خود را در کادر بالا وارد نمایید

در صورتی که فروشگاه شما در حال حاضر مشغول بکار می باشد زمینه فعالیت آن را در کادر بالا وارد نمایید.

در صورت موافقت همکاری با شما کدام یک از روش‌های خرید بالا را انتخاب می کنید؟

پیش بینی فروش ماهیانه خود را بر حسب ریال در کادر بالا وارد نمایید.

توضیحات بیشتر درباره سابقه فعالیت خود و شرکت هایی که تاکنون با آنها کار کرده اید ارائه فرمایید.

چرا شرکت اکمی را برای اخذ نمایندگی انتخاب کردید؟

از چه طریقی با شرکت اکمی آشنا شده اید؟

سوال امنیتی: captcha